Smarter People Through Interactive Digital Entertainment Resources

Smarter People through Interactive Digital Entertainment Resources

Spider participa als cursos d'estiu del Campus Universitari de la Mediterrània

Els videojocs i l’oci digital com a eines educatives
El curs té com a objectiu aportar coneixements, metodologies, pràctiques i eines que permetin implementar les tecnologies relacionades amb l’oci digital dins el context educatiu formal i no formal.

Els telèfons mòbils, els blogs, els fotologs, els videojocs o les xarxes p2p poden ser una eina educativa eficaç dins el context del constructivisme educatiu i l’aprenentatge significatiu.

Facilitar l’accés a les TIC’s és un objectiu primordial però també fer-les servir i potenciar-les com a objectes significatius relacionats amb allò personal i social.

Necessitem integrar les noves tecnologies, i com no els videojocs i les tecnologies relacionades amb l’oci digital del alumnes, a la nostra quotidianitat educativa perquè aquestes eines tenen la capacitat de crear espais de llibertat, espais de comunicació, d’esdevenir laboratoris d’experimentació emocional, de convertir-se en eines de cohesió social del grup o vehicles per treballar el plaer però també la frustració i l’esforç.

Les sessions combinaran la teoria i els grups de discussió amb pràctiques reals amb videojocs (Wii, Xbox360 o PS3 i PC) juntament amb l’ús de Blogger, Facebook, Fotolog o d’altres recursos relacionats amb l’oci digital.

No hay comentarios: