Smarter People Through Interactive Digital Entertainment Resources

Smarter People through Interactive Digital Entertainment Resources

MediaScapes: realitat augmentada


Els mediascapes són itineraris multimèdia que utilitzen la tecnologia desenvolupada pel Laboratori HP de Bristol que permet introduir en un dispositiu mòbil, un mapa digital georeferenciat de la zona en què es pot viure una experiència. El software permet crear àrees en el mapa a les quals s’associen sons, vídeos, fotografies i activitats en Flash.
Al sortir a l’exterior, a l’àrea que cobreix el mapa, amb el PDA amb GPS i els auriculars, es viu l’experiència que fa activar els diferents media en els llocs pels quals s’ha programat que s’activin.


No hay comentarios: