Smarter People Through Interactive Digital Entertainment Resources

Smarter People through Interactive Digital Entertainment Resources

MediaScapes: realitat augmentada


Els mediascapes són itineraris multimèdia que utilitzen la tecnologia desenvolupada pel Laboratori HP de Bristol que permet introduir en un dispositiu mòbil, un mapa digital georeferenciat de la zona en què es pot viure una experiència. El software permet crear àrees en el mapa a les quals s’associen sons, vídeos, fotografies i activitats en Flash.
Al sortir a l’exterior, a l’àrea que cobreix el mapa, amb el PDA amb GPS i els auriculars, es viu l’experiència que fa activar els diferents media en els llocs pels quals s’ha programat que s’activin.


Spider participa als cursos d'estiu del Campus Universitari de la Mediterrània

Els videojocs i l’oci digital com a eines educatives
El curs té com a objectiu aportar coneixements, metodologies, pràctiques i eines que permetin implementar les tecnologies relacionades amb l’oci digital dins el context educatiu formal i no formal.

Els telèfons mòbils, els blogs, els fotologs, els videojocs o les xarxes p2p poden ser una eina educativa eficaç dins el context del constructivisme educatiu i l’aprenentatge significatiu.

Facilitar l’accés a les TIC’s és un objectiu primordial però també fer-les servir i potenciar-les com a objectes significatius relacionats amb allò personal i social.

Necessitem integrar les noves tecnologies, i com no els videojocs i les tecnologies relacionades amb l’oci digital del alumnes, a la nostra quotidianitat educativa perquè aquestes eines tenen la capacitat de crear espais de llibertat, espais de comunicació, d’esdevenir laboratoris d’experimentació emocional, de convertir-se en eines de cohesió social del grup o vehicles per treballar el plaer però també la frustració i l’esforç.

Les sessions combinaran la teoria i els grups de discussió amb pràctiques reals amb videojocs (Wii, Xbox360 o PS3 i PC) juntament amb l’ús de Blogger, Facebook, Fotolog o d’altres recursos relacionats amb l’oci digital.

Coloquio/taller de videojuegos en MenorcaEl grupo Spider dinamizó un taller el pasado 3 de mayo sobre videojuegos en el marco de los cursos de alfabetización digital que se han llevado a cabo la red de bibliotecas públicas de Menorca.