Smarter People Through Interactive Digital Entertainment Resources

Smarter People through Interactive Digital Entertainment Resources

Convergència mediàtica i joves. Usos, espais i estratègies de mediació familiar en el consum audiovisual dels adolescents catalans.

L’activitat de veure televisió ve determinada social i culturalment per les dinàmiques familiars mentre que l’ús d’Internet, principalment individual i de caràcter privat, ve determinat social i culturalment per l’adolescent i el seu context privat i lliure per fora de la mediació familiar i/o adulta.

Tot i que el consum televisiu tradicional representa una font d’informació i d’entreteniment important pels adolescents, el consum audiovisual, social i cultural a través de la xarxa es percebut com a primordial tant per les seves característiques d’ús (privacitat i autonomia) com per la facilitat que troba l’adolescent per donar resposta i desenvolupar les seves necessitats psicosocials lligades al creixement i desenvolupament pròpies de l’edat.

Projecte finançat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya

No hay comentarios: